SUCCESSIVE PRINCIPALS

SUCCESSIVE PRINCIPAL

 

SR. NO. NAME OF PRINCIPALSFROMTO
1RANJIT KAUR19931995
2JOGINDER KAUR19951997
3M.S. MALHOTRA19971999
4GURDYAL SINGH SARAW19992001
5M.L. SHARMA20012007
6TEJINDER SINGH20072009
7KARTAR SINGH20092010
8NARINDER KAUR2010